Article

International Day of Peace is celebrated on September 21. The United Nations has announced this day as “International Day of Peace” since 2013.

Students from about 10 countries, including Somali, South Africa, Germany, Morocco, Georgia, Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan, who are studying at the Faculty of Medicine will report their opinions on peace. We will also plant a plane tree in the university garden. The plane tree, which represents long life, peace and patience. We intend to celebrate this day annually.

Orhan Inandı, General Director of SAPAT Institutions, Sancar Erdolatov, Rector of Ala-Too International University, Suleyman Senturk, Vice Rector of Ala-Too International University, Academic, Administrative staff and Students of the Faculty of Medicine attended the tree planting ceremony. Through this ceremony, we hope to support our youth to believe in peace and contribute to peace atmosphere in our world.

Dünya Barış Günü 21 Eylülde kutlanmaktadır. Bugün Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler 2013’den itibaren bugünü ‘Barış Eğitimi Günü’ olarak ilân etmiştir. Bu programda Tıp Fakültesinde eğitim almakta olan Somali, Güney Afrika, Almanya, Fas, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan gibi yaklaşık 10 ülkeden öğrenciler barış hakkında kendi fikir ve görüşlerini bildireceklerdir. Buna ek olarak üniversite bahçesine bir çınar ağacı dikildi. Çınar ağacı sabrı uzun ömrü ve barışı temsil eder. Bu merasimin her yıl geleneksel olarak kutlanması niyetindeyiz. Ağaç dikme törenine SAPAT Kurumları Genel Müdürü Orhan İnandı, Ala-Too International Universitesi Rektörü Sancar Erdolatov, Rektör yardımcısı Süleyman Şentürk, Tıp Fakültesinın akademik, idari personeli ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Bu merasim vesilesiyle gençlerin barışa olan inançlarını geliştirmek ve gelecekte dünyamızda barış atmosferinin oluşmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Международный день мира отмечается 21 сентября. ООН объявила этот день как «Международный день мира» с 2013.
Студенты примерно из 10 стран мира, включая Сомали, Южную Африку, Германию, Марокко, Грузию, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, которые обучаются на медицинском факультете, выразят свое мнение на тему мира. Мы также высадим дерево-чинару в саду университета. Чинара является символом долгой жизни, мира и терпения. На церемонии посадки дерева присутствовали Директор Международного Образовательного Учреждения "Сапат" Орхан Инанды, Ректор Международного Университета "Ала-Тоо" Санжар Эрдолатов, проректор университета  Сулейман Шентүрк , а также студенты и преподаватели медицинского факультета. Мы намереваемся отмечать этот день ежегодно. Этой церемонией мы надеемся поддержать веру в мир в нашей молодежи и внести вклад в атмосферу мира во всем мире.


image host
image host
image host

Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.